Beschermde natuurmonumenten WMS

Beschermde Natuurmonumenten buiten Natura 2000: Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://geodata.nationaalgeoregister.nl/beschermdenatuurmonumenten/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
Author Beheer PDOK
Maintainer Beheer PDOK
Version 1.1
Last Updated July 12, 2017, 13:55 (CEST)
Created July 12, 2017, 13:48 (CEST)