Historische kaarten

Door de eeuwen heen is Purmerend vaak in kaart gebracht. Een brede selectie van deze historische landkaarten, van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw, kunt u hier bekijken. Deze kaarten zijn op de huidige topografische ondergrond gelegd. Door de transparantie te variëren kunt u de oude situatie met de huidige situatie vergelijken. Hoe zag de plek waar uw woning staat er vroeger uit? Hoe heeft de binnenstad zich in de loop van de tijd ontwikkeld? U vindt het allemaal op de Atlas onder de kop "Historische kaarten".

Image
atlas