Help

Versie-informatie

Opbouw van het scherm

Als Atlas wordt gestart is het volgende scherm te zien:

image1Schaalindicator

Via de schaalindicator rechtsonder in beeld, kun je de weergaveverhouding te zien. door er op te klikken kan gewisseld worden tussen een één op X weergave of een afstandsweergave.Pannen en zoomen

In- en uitzoomen kan door gebruik van de plus en min knoppen of door gebruik van het muiswiel. Om in te zoomen op een gebied is het ook mogelijk om shift in te drukken, en een rechthoek te trekken in de kaart. Verschuiven van de kaart kan door middel van klikken en aansluitend slepen in de kaart.Keuze van de achtergrondkaart

image2

Met deze knop kan het menu worden geopend waarin de gewenste achtergrondkaart ingesteld kan worden.

achtergrondkaartkeuzeGPS-locatie tonen

locatie

Op een mobiel device (telefoon, Ipad) met GPS, kan de huidige locatie worden getoond. Gebruik hiervoor bovenstaand icoon. Let op dat locatievoorzieningen aan moeten staan voor deze functie anders zal er een foutmelding verschijnen. De locatievoorziening moet aan staan voor de browser waarin Atlas geopend is.

locatie2Keuze van de zichtbare kaartlagen

image4

Met deze knop kan het menu worden geopend waarin de zichtbaarheid van de kaartlagen ingesteld kan worden.

In het menu zijn diverse categorieën zichtbaar die met het pijltje opengeklapt kunnen worden, om de lagen te tonen.

keuzevandezichtbarekaartlagen!

Een kaartlaag kan door middel van een vinkje te zetten zichtbaar gemaakt worden in het kaartbeeld. Achter de categorienaam wordt met een cijfer inzichtelijk gemaakt hoeveel kaartlagen in deze categorie op zichtbaar zijn ingesteld.

keuzevandezichtbarekaartlagen2

icoonzichtbarelagen

Op het moment dat er 1 of meerdere lagen zichtbaar zijn gemaakt, verschijnt het icoon zichtbare lagen. Met deze knop kan er gewisseld worden tusen weergave van alle lagen, of weergave van alleen de zichtbare lagen in de lijst. Een zichtbare kaartlaag kan weer uitgezet worden door het vinkje in de lijst met alle lagen, uit te vinken.

Een andere manier om een kaartlaag uit te zetten is om in de weergave met alleen zichtbare lagen, de knop Verberg van deze laag te gebruiken

knopverberg keuzevandezichtbarekaartlagen3Toon metadata van een kaartlaag

Wanneer met de muis over de verschillende kaartlagen gegaan wordt, dan verschijnt elke keer het ⓘ symbool. Klikken hierop toont de metadata voor die kaartlaag.

metadataZoek op kaartlaag

Via het zoekveld van het kaartlagenvenster kun je zoeken naar kaartlagen. Wanneer de eerste letter, of een deel van de naam van de laag, wordt ingegeven dan klapt automatisch de categorie open waarin deze kaartlaag zich bevindt. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt naar een kaartlaag met kadastrale informatie, dan kun je in het zoekveld 'kad' ingeven. Alle kaartlagen waarin 'kad' voorkomt, worden dan zichtbaar.

zoek_lagenLegenda

In de lijstweergave van zichtbare lagen icoonzichtbarelagen kan de legenda van de zichtbare lagen geraadpleegd worden. Klik op de titel van de laag om daarvan de legenda te tonen. Klik op de video "Legenda tonen" om de handelingen te zien.

legenda

Toon de legendaZichtbaarheid transparantie/opacity

In de lijstweergave van zichtbare lagen kan de transparantie van de laag ingesteld worden. Druk op het druppelsymbool en stel, met de schuifbalk of door het intypen van een getal, de gewenste transparantie van de laag in. De waarde 0 is volledig transparant, de waarde 100 is ondoorzichtig.

zichtbaarheidZoek adres

Er kan een adres gezocht worden met onderstaande zoekbalk. Selecteer een adres om naar deze locatie in de kaart te verspringen. Als er kaartlagen geopend zijn, worden direct de detailgegevens van objecten op de adreslocatie getoond in het detailpanel.

kimonoDetails van objecten tonen

Als er kaartlagen zichtbaar zijn, kunt u van bevraagbare objecten de details opgevraagd worden. Klik hiervoor in de kaart om een punt te plaatsen. Links wordt een paneel geopend met daarin de details van alle objecten die op de geklikte locatie zijn gevonden.

toondetails1

Met de Toon details knop kan het detail paneel ingeklapt en uitgeklapt worden.

toondetails2Gekoppelde gegevens bekijken

Aan sommige objecten in de kaart kunnen meer gegevens hangen, dan alleen de directe objectgegevens. Een voorbeeld betreffen de kadastrale percelen. Het vlak in de kaart heeft een kadastraal nummer.

In gekoppelde tabellen zijn deelpercelen, adressen en eigenaren (rechthebbenden) terug te vinden. Soms zijn dit er meerdere per gekoppelde tabel. Zo kunnen zogeheten 1:n relaties bevraagd worden. (Bijvoorbeeld: 1 perceel met 2 eigenaren). Als de beheerder gekoppelde tabellen heeft geconfigureerd, zijn bij het opvragen van de details van een object, de gekoppelde gegevens ook in het detailpaneel terug te vinden.

gekoppeldegegevensObjecten selecteren op de kaart binnen een polygoon

Met de knop Selecteer gebied kunnen objecten binnen een vlak gezocht worden. Er kan alleen op zichtbare lagen gezocht worden.

objectenselecterenTeken een vlak in de kaart.

tekeneenvlak

De objecten die zich binnen dit vlak bevinden worden weergegeven in het datapaneel.

objectenbinnenditvlak

In dit voorbeeld is gekozen voor het selecteren van bomen binnen een vlak.

Als u adressen in een vlak wilt selecteren zet dan de laag BAG Adressen (onder categorie Basisregistraties) zichtbaar. De geselecteerde objecten kunnen gedownload worden naar een csv (comma seperated value) bestand. Een dergelijk bestand kan bijvoorbeeld in Excel geopend worden.Rondkijkfoto

Om de cyclorama's (rondkijkfoto's) en obliekfoto te openen, moet er eerst een locatie in de kaart aangegeven worden. Na een klik in de kaart verschijnt er een locatiesymbool in de kaart, en verschijnt rechts onderin de panoramaknop.

rondkijkfoto

Met de panoramaknop wordt het panoramabeeld geopend. Intern (ingelogd in het gemeentelijk netwerk) worden de cyclorama's van cyclomedia getoond. Extern wordt Google Streetview getoond.

panorama-groot-sluit Het panorama scherm kan vergroot worden en gesloten worden met de getoonde knoppen. Het Cyclomedia panoramascherm bevat eigen functionaliteiten die hier verder niet toegelicht worden. Het openen van de obliekfoto kan met de meest rechtse knop.

rondkijkfoto2Meten

Met de meetknop kunnen afstanden en oppervlaktes in de kaart gemeten worden. Kies de gewenste optie en teken een lijn of vlak in de kaart. Het resultaat van de meting verschijnt in een popup scherm.

metenZoek op data

zoekenopdata Met de knop Zoek op data, die naast zoek op adres staat, kunnen de gegevens van de zichtbare kaartlagen getoond worden en binnen deze gegevens met een zoekterm objecten gezocht worden. Bij het openen van het zoek-op-data paneel worden de tabellen met gegevens van alle zichtbare lagen geopend. Klik op een laagnaam om de tabel open te klappen. Binnen de tabel kan gezocht worden op een aantal, door de beheerder ingestelde, zoekvelden. Na intypen van een zoekterm worden de resultaten per kaartlaag in het scherm weergegeven. Via het symbool Bekijk op kaart kan per gevonden resultaat naar het desbetreffende object in de kaart ingezoomd worden.Printen

Ondanks het paperless-office karakter van Atlas, is het toch mogelijk om schermafdrukken te maken. Via het knipprogramma dat zich in je (Windows) startmenu bevindt kun je het hele of een gedeelte van het scherm selecteren en dit afdrukken. Start het knipprogramma vanuit je startmenu. klik op Nieuw en selecteer met de muis het gebied dat je wilt printen. Sla de gemaakte selectie op middels het "opslaan" symbool, het bestandmenu of CTRL-S. De selectie staat nu als knipsel.png in je downloadsmap of andere gekozen map. Dubbelklik op het bestand en kies in het Windows Photo viewermenu voor Afdrukken.

printen

Wanneer Atlas geopend is in de Firefox browser dan kan via de rechtermuisknop ook een schermselectie gemaakt worden. Klik op Een schermafbeelding maken, en volg de aanwijzingen op het scherm. Het opslaan en printen van de schermselectie verloopt verder hetzelfde als met het knipprogramma.Huidige kaartscherm embedden in een andere webpagina

In het "Knoppen/Tools" gedeelte van het scherm (rechtsboven) bestaat nu ook een functie Insluiten. Door hierop te klikken verschijnt het huidige scherm met de HTML code om deze op te vragen. Gebruik de code om deze kaartweergave met alle geselecteerde lagen weer te geven in een andere webpagina.Huidige kaartscherm delen met een collega

Als in Atlaskaartlagen aangezet worden, en er op een bepaald gedeelte van de kaart wordt ingezoomd, dan worden deze instellingen in de adresbalk van de browser vermeld. Daardoor is het mogelijk om de instellingen met een collega te delen, door de link in de adresbalk te kopiëren en bijvoorbeeld per mail toe te sturen.

Iemand die via de gedeelde link Atlas opent, ziet dezelfde instellingen betreffende:Gebruikte afkortingen

In gemeenteland worden veel afkortingen gebruikt. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen weet waar deze afkortingen voor staan. Daarom hier een opsomming van de afkortingen die binnen Atlas gebruikt worden.Inloggen binnen Atlas, intern en extern

Atlas bevat zogenaamde open en gesloten kaartlagen. De open kaartlagen zijn te bekijken voor iedereen die toegang tot Atlas heeft. De gesloten kaartlagen zijn alleen voor bepaalde gebruikersgroepen te bekijken. Voor alle gesloten kaartlagen geldt dat de gebruiker binnen Atlas moet inloggen. Daarnaast is het zo dat sommige kaartlagen alleen zichtbaar zijn wanneer de gebruiker ook binnen het Purmerend netwerk is ingelogd. De login binnen Atlas werkt volgens het 'Single Sign On'(SSO) principe. Wanneer een gebruiker binnen het netwerk van Purmerend al is ingelogd, dan is het inloggen binnen Atlas slechts een kwestie van op de login-knop klikken. Probeert een gebruiker extern binnen Atlas in te loggen dan is het nodig eenmalig de accountnaam en wachtwoord in te geven. Dit is de standaard 2-factor authenticatie (2FA) login. Wanneer geprobeert wordt om gesloten kaartlaaggegevens op te vragen zonder ingelogd te zijn, dan is alleen de melding: "U moet ingelogd zijn om deze data te bekijken" zichtbaar. Wanneer geprobeert wordt om gesloten kaartlaaggegevens op te vragen zonder rechten hiervoor, dan is alleen de melding: "U heeft geen rechten om deze data te bekijken" zichtbaar. Mocht je onterecht een van deze meldingen zien, neem dan contact op met de beheerder van Atlas.

loginscherm

Klik linksboven in het Atlas-scherm op de drie verticale puntjes om het optiemenu met de loginkeuze te tonen.

externe_inlog

Wanneer extern binnen Atlas wordt ingelogt, dan is het nodig gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.